Welke strobaal is geschikt voor de bouw?

EcoBouw Salland is als aannemer en leembouwer aangesloten bij Strobouw Nederland. Wij zijn daarom de aangewezen persoon om u in die hoedanigheid te begeleiden bij uw strobouwproject. Graag dragen we een deel van onze kennis aan u over. Zo kunt u met onderstaande tips zelf inschatten welke strobaal geschikt is voor de bouw.

Om te bepalen of een strobaal geschikt is om als bouwstrobaal te gebruiken zijn er zes belangrijke voorwaarden waar aan voldaan moet worden:

  1. Visuele inspectie. Is de baal gebonden met sisal en niet met natuurtouw? Zijn er geen verkleuringen? Zijn de hoeken niet te sterk afgerond en zit er weinig onkruid in? Dan is de baal geschikt.
  1. (Haptische en) reuk test: de baal is ongeschikt als deze vochtig aanvoelt of modderig ruikt. De baal moet naar stro ruiken!
  1. Belastingtest: men moet op een vlakliggende strobaal stabiel kunnen staan, zonder in te zakken of het ‘zwemmen’ van de strobaal. Het touw mag niet loskomen.
  1. Vochtigheidstest, d.m.v. een vochtigheidsmeter speciaal voor stro
  1. Dichtheid: een goede bouwstrobaal heeft minstens 90 kg/m3 dichtheid. Voor een dragende constructie moet dit minstens 110 kg/m3 zijn.
  1. Opslag: strobalen moeten droog opgeslagen worden. Zij mogen niet rechtstreeks op vochtige aarde liggen en voor regen afgedekt zijn. Op de bouwplaats is het aan te bevelen de strobalen op pallets te bewaren.

 

Het verschil tussen stro en bouwstro

Bij EcoBouw Salland weten wij veel over stro als bouwmateriaal. We weten aan welke eisen het moet voldoen en wat er speelt op de markt. Bij ons bent u aan het goede adres om een passende oplossing voor uw (ver)bouwproject te vinden. Kortom als u van plan bent om met strobalen te gaan bouwen dan is het zeer de moeite waard  om op tijd contact op te nemen. Denk daarbij aan een periode van minimaal een jaar voor aanvang het (ver)bouwproject.

De verkrijgbaarheid van goed stro voor de bouw in kleine balen is steeds lastiger aan het worden. De oorzaak hiervan ligt in de voortschrijdende ontwikkelingen in de landbouw: De landbouwer wil granen telen en niet perse stro. In de zoek tocht naar betere graanopbrengsten zie je steeds vaker dat er rassen komen met een kortere halm, en dat er ‘halm-verkorter’ wordt toegepast. Deze ontwikkelingen zorgen er dus voor dat korter en dus minder stro geteeld wordt.

Daarnaast is worden axiaal combines of intensief werkende schudder en trommel machine’s in toenemende mate gebruikt. Dat is gunstig voor de graanoogst, maar deze methode levert gehakseld stro op. Gehakseld stro is niet geschikt om mee te bouwen. Ook wordt er op de grotere percelen (schaalvergroting in de landbouw) met machines gewerkt die of ronde balen produceren of de grotere rechthoekige strobalen maakt. Wij willen echter in de strobalen die EcoBouw Salland gebruikt stro met een lange en stevige stengel, deze bevat namelijk veel lucht. En we gebruiken het stro immers voor isolatie.

Strobouw Raalte

Strobouw Raalte

De teelt van stro gaat  in de landbouw ook gepaard met  het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Als deze laat worden ingezet is er een toename van residu op het stro. Het is een overweging om te kiezen voor biologisch stro. Let er dan wel op dat de verkrijgbaarheid nog geringer wordt. Er zijn echter ook positieve ontwikkelingen; zo worden er steeds meer tarwe-rassen met een stevigere stengel geteeld. Bovendien is de kans op onkruiden in de strobaal groter, wat de baal doorgaans iets vochtiger maakt. Er zijn echter steeds betere gewasbeschermingsmiddelen die een lagere schimmeldruk geven. Ook zijn herbiciden effectiever geworden, zodat er minder vervuiling door onkruid is of deze middelen op een later moment nodig zijn. Daarnaast is er een lichte toename van zogenaamd wintertarwe, dat langer stro geeft met een stevigere stengel. Omdat dit eerder geoogst kan worden gebeurt dit bovendien vaak onder drogere omstandigheden. Tot slot neemt het aantal zelf dorsende boeren met traditionele oogstmachines langzaamaan af.

het scheren van stro

Rens Borgers, oprichter van EcoBouw Salland, ‘scheert’ het stro