Het project ‘met energie naar een circulaire economie’ gaat over de kansen en knelpunten voor superenergiezuinige en circulaire innovaties in de bestaande woningbouw. En vooral ook hoe daarbij te leren is van de Flevolandse aanpak. Hoe kunnen we het aanbod van circulaire en energiebesparende woonconcepten stimuleren samen met de markt, het middelbaar en hoger onderwijs, …

Read more