EcoBouwSalland is uitgenodigd door Orga architect en PlatforM┬│ architecten om een presentatie te geven over bouwen met stro en kalkhennep. Doel van de bijeenkomst is: de mogelijkheden in het ecologisch bouwen te onderzoeken kennis te vergroten op het gebied van duurzame materialen zoals bijvoorbeeld kalkhennep de vergelijking met traditionele en andere ecologische bouwmethoden te bespreken …

Read more