Toepassingsgebieden van kalkhennep

Hoewel het gebruik van kalkhennep voor de Nederlandse bouwmarkt nog een relatief jong en onbekend product is heeft men in het buitenland reeds decennia ervaring opgedaan met dit materiaal. Onder andere in Engeland, Frankrijk en België wordt het product reeds langer en op relatief grote schaal toegepast.

De droge en afgewerkte kalkhennep is licht, stevig, ademend, isolerend en fungeert als bijzonder efficiënte vochtregulator, zelfs tegen een klamme muur. En dat allemaal in één bouwmateriaal! De temperatuur en het vochtgehalte in het gebouw blijven constant, terwijl het buitenklimaat gedurende de dag verandert. Daarnaast is het een uitstekende geluidsisolatie. Om die redenen wordt kalkhennep gebruikt in gevels, daken, zolders, muren, vloeren en kelders, in zowel nieuwbouw als renovatie- en restauratieprojecten.

Het is uitermate geschikt voor renovatie en restauratie van bestaande gebouwen, omdat het rechtstreeks verwerkt wordt, tegen of in bestaande constructies. Dat geldt ook voor kelders en stenen muren. Het product wordt zonder gebruikmaking van folies en dampschermen toegepast.

Gevels

Gevelsystemen met kalkhennep zijn damp-open systemen met een uitstekende isolatiewaarde van 0,056 W/mK. In combinatie met de verschillende mogelijkheden om beide zijden damp-open af te werken krijgt het binnenklimaat een  ‘ademende’ vochtresistente schil.

Gevels gebouwd met kalkhennep

Daken

Kalkhennep is een zeer goede isolator in combinatie met een hoge warmtecapaciteit. Om die reden is het zeer geschikt om aangename verblijfsgebieden direct onder het dak te realiseren.

Daken gebouwd met kalkhennep

Vloeren

Kalkhennep wordt ook regelmatig toegepast als isolerende laag in de vloeropbouw. Evenals de toepassing in gevels en daken geldt ook hier het principe dat vocht niet wordt geweerd, maar onderdeel wordt van een damp-open constructie.

Vloeren gebouwd met kalkhennep