November 9, 2018 Agenda No Comments

Zoals iedereen weet moet de CO2 uitstoot enorm gereduceerd worden. Wij, Patrick Schreven, Eco+Bouw / EcoBouw Nederland en Rens Borgers, EcoBouwSalland zijn van mening dat er een hele grote winst te behalen valt door middel van biobased bouwen en bouwen met hernieuwbare materialen. Vind u dit ook? Lees dan verder en meld u aan.

Wij zien nl. dat er nu onvoldoende focus is op de biologische kringloop van de circulaire bouweconomie terwijl daar juist de oplossing ligt.  Focus op biobased materialen kan het vliegwiel worden dat we nodig hebben om de CO2 doelstellingen te gaan halen en op langere termijn het grondstoffenprobleem op te lossen.
Om hiervoor meer draagkracht te creëren wordt er op 13 december een event/symposium georganiseerd in het op die dag te openen “Centrum voor Circulaire Bouweconomie” in Nijmegen.
Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente Nijmegen en dit in het kader van Nijmegen Green Capital. Daarnaast werken we samen met andere organisaties waaronder de Federatie Bio-economie. Het belang van de biologische kringloop zal op die dag voor een gemêleerd en geselecteerd gezelschap in de aandacht staan.Hoe mooi zou het zijn als biobased bouwen, het bouwen met hernieuwbare materialen, in de transitie-agenda Bouw van het rijks-brede-programma “Nederland Circulair in 2050” een hoofdrol vervult?Uiteindelijk willen we op die dag onderzoeken of we kunnen komen tot een gezamenlijk gedragen en ondertekend manifest. Een manifest dat benadrukt dat de biologische kringloop essentieel is voor de circulaire bouweconomie en biomaterialen, zowel bijdragen aan een gezonde leef- en woonomgeving als aan CO2-reductie. Een manifest dat de beleidsmakers van de transitie-agenda inspireert. Ons doel is Nederland gezonder, de bouw sterker en de wereld vitaler te maken.
Waar: Centrum voor Circulaire economie Nijmegen.
Wanneer: 13 december 2018, 11.00 uur tot 15.00 uur
Aanmelden kan middels een mail naar jeanette@ecoplusbouw.nl

 

Written by Rens Borgers